Bij het grote publiek is deflatie minder bekend dan inflatie. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Waar bij inflatie geld minder waard wordt (koopkracht van de valuta neemt af), gebeurt bij deflatie juist het tegenovergestelde. Geld wordt meer waard (koopkracht van valuta neemt toe). Bij deflatie ziet men dus dalende prijzen van goederen en diensten.

Deflatie wordt door centrale banken en overheden meer gevreesd dan inflatie. Dit komt doordat deflatie de bestedingen remt. Consumenten stellen grote aankopen uit omdat de prijs volgende week of volgende maand toch lager zal zijn. Dit kan de economie in een ernstige recessie duwen. Dit noemen we dan een deflatoire depressie. Een ernstig geval daarvan hebben we eerder gezien, in de jaren dertig van de vorige eeuw. Hieronder wordt dit in beeld gebracht in deel 1 van "Het meest beroemde geval van deflatie uit de geschiedenis". Volgende week volgt het tweede en laatste deel van deze serie. 

 

Courtesy of: The Money Project